Vi har demos for følgende system

  • Tid- og Prosjektstyring
  • Arbetsdagbok og Projekthåntering
  • Digital sjekkliste
  • Mannskapsliste Bygg med Geofence
  • HMS-system

Hvilken demo vil du teste?

Hvordan vi behandler dine personopplysninger er viktig for oss ettersom det er viktig for deg. I våre retningslinjer for personopplysninger hvordan denne håndteringen skjer.