Ukesoppfølging

På hjemmesiden til systemet kan du enkelt se hvem som rapporterte i løpet av uken, og hvem som ikke har gjort det.

Tilvalgsmoduler

Kontakta oss