Ukesrapportering

I vår grunnpakke av Tidsrapportering rapporteres det per dag, men med denne modulen kan de ansatte rapportere flere arbeidsplasser per dag / uke i en enkelt rapportering.

Vil du se demoen på denne funksjonen? Kontakt oss!

Kontakta oss