Prising av produkter

Med denne modulen kan du angi priser på produktene du legger inn i systemet. Disse produktene vises da på fakturadokumentasjonen, og selve systemet vil legge opp den nøyaktige mengden av alle produktene du har brukt på prosjektet.

Vil du se demoen på denne funksjonen? Kontakt oss!

Kontakta oss