Nya service- & supportavtal

Service- & supportavtal

I takt med att vi växer som företag ökar också antalet kunder i behov av service och support. Vi på Trinax värdesätter långsiktiga kundrelationer och känner en stolthet i vår höga servicegrad. För att kunna fortsätta leverera detta har vi tagit fram nya avtalsmodeller för olika behov och systemlösningar för dig som kund.

De som tackar nej till supportavtal har inte längre rätt till kostnadsfri support & utvecklingsarbete inom garantitiden efter senaste ändring.

Avtalsmodeller

Alert! Attend! Access!
Rekommenderas vid support av system som är helt verksamhets-kritiska, medför omfattande driftstopp / driftstörningar eller aktiverar garantiåtagande mot tredje part. Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för hela eller delar av den dagliga verksamheten och störningar medför stor olägenhet. Rekommenderas vid support av system som är av central betydelse för den dagliga verksamheten men där funktioner kortfristigt kan upprätthållas med alternativa rutiner/system.
Supportavtal nivå Alert! Attend! Access! Avtalslös
Inställelsetid (8-17)* 1 h enligt prioriteringstabell ** 8 h 16 h -
Timbank 15h / kvartal 6h / kvartal 4h / år -
Fast månadsavgift 8 000 kr 3 000 kr 500 kr -
Löpande timpris (8-17) 850 kr 890 kr 940 kr 980 kr
Avtalstid 12 mån 12 mån 12 mån -
Avstämningsmöten Kvartal Halvår - -
Rapportering Månadsvis Kvartal År -

*Tiden för när felavhjälpande åtgärder startar.

Prioriteringstabell **

Nivå Beskrivning
1 - Kritisk Systemkrasch, nod eller hela systemet/tjänsten är otillgänglig. Verksamhetsstoppande problem för huvuddelen av användarna.
2 - Hög En eller flera funktion(er) i systemet är inte tillgängligt. Inget alternativt sätt finns för användaren att lösa sin arbetsuppgift. Verksamhetshindrande problem i systemet innebär problem för användarna, t.ex. fel som innebär att de inte kan utföra specifika uppgifter, alternativt med kraftigt begränsad prestanda.
3 - Normal Primär funktion i systemet är felaktig eller otillgänglig. Felet innebär mindre problem för användarna och är inte verksamhetsstoppande. Det finns dock alternativa sätt för användaren att i systemet lösa sin arbetsuppgift.
4 - Låg Mindre funktionellt fel eller av kosmetisk karaktär. Det finns alternativt sätt för användaren att i systemet/tjänsten lösa sin arbetsuppgift. Felet innebär lindrig olägenhet för användarna.

Mervärde för dig som kund:

Du kan jämföra supportavtalet med en försäkring. Helt naturligt att man har en hemförsäkring och detta kan jämföras på samma sätt.
Du som kund försäkrar din systemlösning.

Hör av dig till oss för att få reda på mer eller diskutera ett avtal!

Kontakta oss